Jedna z podstawowych usług realizowanych przez PKIG są mapy do celów projektowych. Liczba zrealizowanych projektów tego typu wynosi ponad 2000. Jedną z ciekawszych realizacji jest wykonanie mapy do celów projektowych o powierzchni ponad 150 ha na terenach poprzemysłowych w dzielnicy Ursus.