Badanie geometrii torów

Pomiary mające na celu sprawdzenie geometrii torów kojarzą się głownie z terenami kolejowymi. Ale należy zwrócić uwagę, że okresowa kontrola parametrów torowisk powinna być prowadzona dla wszystkich obiektów, które związane są z jakimikolwiek pojazdami szynowymi. Najczęściej pomiary takie prowadzone są w celu określenia stanu technicznego torowisk. Pozwoli na ocenę zakresu prac związanych naprawą i prawidłowym utrzymaniem torowisk.

Do kontroli geometrii torów kolejowych wykorzystywane są klasyczne instrumenty geodezyjne oraz coraz częściej wózki pomiarowe pozwalające sprawdzać wszystkie parametry jednocześnie. Dodatkowo po umieszczeniu na takim wózku np. skanera laserowego możemy pozyskać pełną informację na temat skrajni torowiska.

Pomiarowi podlegają zarówno parametry pionowe: położenie toru w przekroju poprzecznym, wichrowatość toru, nierówności toku szynowego w płaszczyźnie pionowej oraz parametry poziome: szerokość toru, nierówności toków szynowych w płaszczyźnie poziomej.

Torowiska podsuwnicowe mają najczęściej duże rozstawy szyn, co uniemożliwia zastosowanie wózków pomiarowych i wymusza klasyczne metody pomiaru. Regularna kontrola torów suwnicy i ich rektyfikacja pozwala na jej bezawaryjną i komfortową pracę oraz poprawia jej właściwości jezdne. Systematyczne sprawdzenie i pomiar torów umożliwia wczesne wykrycie usterki, co w realny sposób wpływa na obniżenie kosztów naprawy. Pomiar jest wykonywany przy użyciu tachimetrów oraz jeśli jest swobodny dostęp do torowiska z wykorzystaniem niwelatorów precyzyjnych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii minimalizujemy czas przestoju w pracy suwnicy.

Badanie geometrii torów