Ustalenia granic

Wykonujemy takie usługi gdy nie wiadomo gdzie jest granica między działką przedmiotową, a działką sąsiednią, bądź taka granica jest przedmiotem sporu.

Można ustalić granice w czterech trybach:

  1. tryb rozgraniczenia nieruchomości
  2. ustalenie granic do celów ewidencyjnych
  3. Przy określaniu linii brzegowej w trybie prawa wodnego
  4. w trybie sądowym

Najczęściej wykonywane są ustalenia granic do celów ewidencyjnych. Procedura jest w tego typu pracy mocno uproszczona w stosunku do rozgraniczenia nieruchomości. Taką procedurę przeprowadza się w przypadku kiedy brak jest możliwości określenia położenia punktów granicznych, lecz nie ma sporu granicznego. Geodeta zawiadamia strony o terminie ustalenia granic i na spotkaniu z właścicielami nieruchomości oraz sąsiadami ustala granice podpisując przy tej okazji protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Podstawą do ustalenia granic są w kolejności:

a) zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

b) ostatni spokojny stan władania

c) zbadane położenie znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzenia analizy wszelkich dostępnych dokumentów

Zleceniodawca, po zakończonej robocie, otrzymuje od geodety kopię ww. protokołu ustalenia przebiegu granic, gdzie ujawniona jest podstawa ustalenia granic, widnieją podpisy właścicieli działek przedmiotowych i sąsiednich oraz szkic z miarami działki, a także odniesieniem do niezmienników terenowych takich jak budynki, czy ogrodzenia.