Pomiar objętości mas ziemnych

Rozwój technologii pozwala wprowadzić nowości w pomiarach geodezyjnych. Innowacyjne technologie pozwalają znacząco przyśpieszyć pomiar, zwiększając jego dokładność. W tym celu do pomiaru objętości mas ziemnych wykorzystujemy bezzałogowy statek powietrzny oraz skaner laserowy.

Klasyczny pomiar objętości mas ziemnych polega na pomiarze wielu punktów, tak aby uzyskać regularną siatkę z wysokością. W tym celu potrzeba wielu godzin, by zmierzyć cały teren. Dodatkowym problemem może być dostanie się na szczyt hałdy ze względu na jej wysokość lub sypki materiał budulcowy.

Nowoczesne technologie pomiarowe którymi się posługujemy, pozwalają maksymalnie skrócić czas pomiarowy, umożliwiając uzyskanie lepszej dokładności. Zastosowanie bezzałogowego statku powietrznego wraz z profesjonalną kamerą w ciągu jednego nalotu trwającego ok 15 minut, pozwala pozyskać dane pomiarowe z obszaru ok. 1 km2. W trakcie nalotu pozyskane są niezbędne dane do obliczenia objętości masy ziemi każdego nasypu oraz wykopu. Wyniki pomiarowe zebrane z nalotu  dronem, odzwierciedlają nawet najmniejsze zmiany wysokości terenu.  Zastosowanie autorskich rozwiązań opracowania danych, pozwala znacząco skrócić czas na pozyskania numerycznego modelu terenu  oraz zwiększyć dokładność pomiaru.  Dodatkowo można wykonać ortofotomapę przedstawiającą teren. Taki materiał  jest niezwykle ważny, w szczególności dla projektantów do planowania inwestycji. Dodatkowo można wykonać panoramę sferyczną z wysokości do wirtualnej prezentacji całego obiektu. Ostatecznym efektem procesu przetwarzania jest utworzenie bardzo gęstej chmury punktów. W efekcie kompleksowej usługi uzyskujemy numeryczny model terenu, który oddaje rzeczywistą wielkość obiektu.

Dzięki takim danym uzyskujemy pełną informację dotyczącą objętości mas ziemnych oraz informację o terenach przyległych.