Wykazy zmian danych ewidencyjnych

Rozróżniamy dwa rodzaje wykazów zmian danych ewidencyjnych:

 • dotyczących działki,
 • dotyczących budynków.

Tego typu dokumenty geodezyjne do celów prawnych wykonuje się najczęściej razem z innymi pracami geodezyjnymi takimi jak:

 • podziały nieruchomości,
 • ustalenia, wyznaczenia, wznowienia granic,
 • okresową weryfikacją ewidencji gruntów
 • innymi opracowaniami do celów prawnych
 • mapami do celów projektowych (ujawnienie zmiany sposobu użytkowania)
 • inwentaryzacją powykonawczą budynków i budowli etc.

Zmiany, które skutkują koniecznością wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych, mogą być spowodowane np.

 • podziałem działki,
 • ustaleniem granic i co za tym idzie zmianą powierzchni
 • rozbudową budynków
 • zmianą sposobu użytkowania działki (np. zmiana z użytku rolnego na budowlany), bądź budynku (np. przerobienie budynku gospodarczego na mieszkalny, czy garaż)

Wykaz zmian danych ewidencyjnych ma na celu pokazanie zmian, jakie się dzieją z daną działką lub budynkiem i ujawnienie zmian w ewidencji gruntów oraz księgach wieczystych. Zmiany ujawnianie są na podstawie wykonanych przez geodetę uprawnionego wykazów zmian oraz wniosków złożonych do właściwego urzędu, bądź sądu przez właścicieli nieruchomości wniosków. Zmiany takie mogą też być wprowadzone do ewidencji gruntów prowadzone przez odpowiednie Starostwo Powiatowe „z urzędu”.