Referencje

CUSHMAN & WAKEFIELD

Area measurements

Referencje od Cushman & Wakefield za wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu oraz pomiar powierzchni hal przemysłowo- magazynowych zgodnie z BOMA Industrial oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. | References from Cushman & Wakefield for performing the area measurements in accordance with BOMA Industrial and the Act on taxes and local fees.

VIDENA INVESTMENTS

Referencje od Videna Investments za wykonanie prac prawnych na nieruchomości w Warszawie.| References from Videna Investments for performed subdivision of a property located in Warsaw.

geodezyjne prace prawne

ORANGE

Referencje od Orange Polska za wykonanie szeregu prac geodezyjnych, m.in.: sporządzenie map do celów prawnych, ustalenie granic nieruchomości oraz analiza geodezyjnej dokumentacji archiwalnej.

geodezyjne prace prawne

RSM URSUS

Rekomendacja od RSM Ursus za wykonanie usług geodezyjnych polegających na: wykonaniu wykazów synchronizacyjnych i regulacji stanu prawnego działek, analizie dokumentacji archiwalnej do ustalenia dawnego stanu zabudowy, pomiarze powierzchni użytkowej oraz inwentaryzacji przyłącza.

usługi geodezyjne

ZARZĄD INWESTYCJI

Podziękowania od Zarządu Inwestycji za sporządzenie map z projektem  podziału nieruchomości do pozyskania zezwolenia na inwestycję drogową w Markach.

podział działek

VIDENA INVESTMENTS

Referencje od Videna Investments za podział nieruchomości przy ul. Hożej w Warszawie.

podział nieruchomości

 

PORTY LOTNICZE

Referencje od Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze za wykonanie podziałów oraz analizy stanów prawnych nieruchomości na terenie lotniska im F. Chopina w Warszawie.

podział nieruchomości

CPD

Podziękowania od CPD SA za wykonanie podziałów nieruchomości na terenie dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus.

podziały nieruchomości

CPD

Referencje od CDP SA za wykonanie pomiarów pod projekt rewitalizacji elewacji biurowca przy ul. Cybernetyki 7b w Warszawie.

inwentaryzacja elewacji

A8 ARCHITEKTURA

Referencje od A8 Architektura za opracowanie map do celów projektowych.

mapa do celów projektowych

MILOWICZ DEVELOPMENT

Referencje od Milowicz Development za pomiar lokali oraz pozyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali na osiedlu mieszkaniowym w Piastowie.

samodzielność lokali

SUD ARCHITEKT

Referencje od SUD Architekt za wykonanie mapy do celów projektowych dla obszaru o powierzchni ponad 12ha w Warszawie.

mapa do celów projektowych

RKW

Referencje od Rhode Kellermann Wawrowsky za prace związane z budową budynku biurowego w Warszawie. Prace polegały m.in. na przygotowaniu mapy do celów projektowych oraz uzgodnień ZUDP sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wodociągowej.

uzgodnienia ZUDP

EUROPEJSKI INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI

Referencje za wykonywanie dokumentacji do celów prawnych, m.in. sporządzanie wykazów synchronizacyjnych między stanem ujawnionym w Księgach Wieczystych a Ewidencją Gruntów i Budynków.

geodezyjna dokumentacja do celów prawnych

ERNST & YOUNG

Referencje od Ernst&Young Real Estate za rozliczanie powierzchni nieruchomości.

rozliczanie powierzchni

CELTIC PROPERTY DEWELOPMENT

Referencje od CDP SA za aktualizację mapy zasadniczej oraz danych ewidencyjnych dla obszaru 100ha w warszawskiej dzielnicy Ursus.

aktualizacja mapy i danych egib

FIDECO

Referencje od Fideco Sp. z o.o. za kompleksowe usługi geodezyjne przy realizacji inwestycji budowlanej w warszawskim Wilanowie.

usługi geodezyjne

EC HARRIS

Referencje od EC Harris Sp. z o.o. za wykonanie analizy posadowienia na działce wieżowca oraz pomiar powierzchni biurowych.

analiza posadowienia

ALMA

Referencje od Alma Consulting Group za geodezyjne pomiary nieruchomości oraz wykonanie dokumentacji.

pomiary geodezyjne

PORTICO

Referencje od PORTICO Architektura i Budownictwo za geodezyjną obsługę inwestycji  przy ul. Brzozowej w Warszawie

geodezyjna obsługa inwestycji

KNIGHT FRANK

Referencje za wykonanie precyzyjnych pomiarów przemieszczeń hali przy ul. Modularnej 17 w Warszawie. Prace polegały na badaniu propagacji rys na ścianach, kontroli pionowości słupów konstrukcyjnych oraz niwelacji precyzyjnej elementów konstrukcyjnych.

pomiary inżynieryjne

DOLFIA

Referencje od Dolfia Sp. z o.o. za inwentaryzację architektoniczno- budowlaną oraz określenie powierzchni zgodnie z BOMA Office oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych budynku biurowego Batory Office Building w Warszawie.

Inwentaryzacja architektoniczna oraz pomiar powierzchni

BBC

Referencje od Best Building Consultants za wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt przebudowy hali magazynowo- warsztatowej na terenie Politechniki Warszawskiej.

mapa do celów projektowych

APM BUDOWNICTWO

Podziękowanie od APM Budownictwo za prowadzenie monitoringu geodezyjnego budowy przy ul.Poznańskiej 37 w Warszawie, polegającego na wyznaczaniu przemieszczeń pionowych i poziomych.

monitoring przemieszczeń

ALUGLASS REALIZACJA

Podziękowanie od Aluglass Realizacja za obsługę geodezyjną przebudowy holu w budynku WTT. Zakres prac: inwentaryzacja stanu przed przebudową, obsługa montażu elementów elewacji holu, inwentaryzacja powykonawcza.

obsługa inwestycji

ICON RE

Referencje od ICON RE Sp. z o.o.  za wykonanie skaningu laserowego oraz modelu 3D zabytkowej kamienicy Poznańska 37 w Warszawie.

skaning laserowy

REESCO

inwentaryzacja architektoniczna budynku

Referencje od Reesco Sp. z o.o. za kompleksową inwentaryzację architektoniczno- budowlaną obejmującą wykonanie przekrojów pionowych budynku, rzutów dachu oraz inwentaryzację układu ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, a także wykonanie panoram 360st na obiekcie Warsaw Trade Tower.