Wektoryzacja map

W dzisiejszych czasach większość map prowadzonych jest w postaci wektorowej, czyli w wersji elektronicznej, edytowalnej prowadzonej najczęściej w programach typu CAD. Niemniej jednak w dalszym ciągu część map zasadniczych, bądź też mapy archiwalne (stare mapy ewidencyjne, stare mapy hipoteczne, archiwalne projekty), etc.  istnieją w postaci map analogowych (papierowych) lub w postaci nieedytowalnych skanów lub rastrów. Z tego względu wykonywane są usługi polegające na przejściu z map papierowych na wersje edytowalne elektroniczne – proces ten nazywa się właśnie wektoryzacją.

Proces wektoryzacji rozpoczyna się od zeskanowania z wysoką rozdzielczością materiałów papierowych. Następnie materiały te importujemy do programu typu CAD (np. AutoCAd) lub do programów stricte geodezyjnych (np. geomapa, ewmapa). W programie wykonujemy tak zwaną kalibrację rastrów, a więc zeskanowanym dokumentom nadajemy zarówno odpowiednią skalę jak i położenie w układzie globalnym. Kolejnym etapem jest interpretacja elementów zawartych na mapach, nadanie im odpowiedniej warstwy a także zamiana na obiekty wektorowe.

Efektem pracy jest plik wektorowy z podziałem na obiekty liniowe, punktowe, tekstowe oraz powierzchniowe, w pełni edytowalne. Produkt tego typu w znaczącym stopniu usprawnia późniejszą prace z materiałami graficznymi – mapami.