Wyznaczenia i wznowienia granic

Wyznaczenie granic ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków (okazanie granic ewidencyjnych, wznowienie przebiegu granic) wykonujemy gdy istnieje potrzeba okazania w terenie granic nieruchomości (np. sprzedaż, ogrodzenie, budowa) i istnieją dokumenty pozwalające na ustalenie ich pierwotnego położenia. Gdy takie dokumenty nie istnieją, należy wykonać ustalenie granic nieruchomości w odpowiednim trybie.

Wyznaczenia granic ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dokonują, na zlecenie zainteresowanych firmy geodezyjne (geodeta uprawniony). Geodeta uprawniony o czynnościach wyznaczenia granic ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków zawiadamia zainteresowane strony (właścicieli działek przyległych), a po okazaniu wyznaczonych granic sporządza protokół.

Oryginał protokołu wraz z całą dokumentacją oddawany jest do odpowiedniego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a kopia protokołu przekazywana jest zlecającemu.