Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywa się wszelkie czynności geodezyjne wykonywane przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych takich jak:

  • obiekty drogowe
  • obiekty inżynierskie
  • obiekty handlowe i biurowe
  • obiekty mieszkalne
  • obiekty sportowe
  • wszelkie uzbrojenie podziemne

 

Zakres czynności geodezyjnych obejmujących geodezyjną obsługę inwestycji obejmuje:

  • Wytyczenie budowli na terenie budowy.

Zadaniem wytyczenia w terenie jest zapewnienie tym obiektom usytuowania zgodnego z projektem, planem zagospodarowania działki, pozwoleniem na budowę. Bardzo ważne jest usytuowanie wytyczanych obiektów względem sąsiednich istniejących, bądź projektowanych obiektów oraz względem granic nieruchomości

  • Kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy.

W trakcie budowy geodeta często wiele razy, albo nawet w sposób ciągły sprawdza, czy budowane obiekty są zgodne z planowanym ich usytuowaniem.  Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego

  • Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Gdy prace budowlane zostają zakończone niezbędne jest wykonanie pomiarów i docelowo map z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą- czyli wprowadzenie na zasadniczą mapę miasta (oraz do ewidencji gruntów i budynków) nowopowstałych obiektów.