PKIG posiada doświadczony zespół  w zakresie wszelkiego rodzaju pomiarów na zbiornikach wodnych, rzekach, kanałach. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów tego typu w tym:
•    Budowa pod dnem Wisły ponad 16 drenów
•    Pomiary wałów przeciwpowodziowych o długości ponad 50 km
•    Wykonywanie przekrojów podłużnych i poprzecznych na rzekach: Wisła, San, Pilica
•    Pomiary dna zbiorników wodnych w miejscowościach: Kobyłka, Potycz, Zbiroża, Warszawa
•    Dodatkowo wykonaliśmy inwentaryzacje znaków wodnych na szlaku jezior mazurskich
Do realizacji prac wykorzystujemy sondy wielowiązkowe, punktowe oraz klasyczne sztyce geodezyjne.