Tyczenia budynków

Tyczenie budynku jest jedną z pierwszych prac wykonywanych przez geodetę w przypadku realizacji projektu jakim  jest budowa.

Podstawowym założeniem wytyczenia budynku na gruncie jest wskazanie miejsca, gdzie dany obiekt powstanie, tak aby był zgodny z zatwierdzonym  projektem budowlanym.

Wytyczany budynek musi być odpowiednio usytuowany względem istniejących zabudowań, planowanych inwestycji oraz granic działki.

Prace geodezyjne związane z wytyczeniem budynku rozpoczyna opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu współrzędnych punktów charakterystycznych czy osi budynku w układzie globalnym,  które następnie „przenosi się” na grunt.

Przy pracach terenowych związanych z tyczeniem, czyli właśnie „przenoszeniem” wspomnianych punktów na grunt bardzo ważnym elementem jest ich stabilizacja- tak aby nie zostały usunięte w trakcie prac budowlanych. Po wykonaniu prac terenowych wykonuje się szkic tyczenia, będący podstawą dokonania wpisu w dzienniku budowy.