Pozyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków jest to rejestr publiczny, w którym prowadzone są bazy danych dotyczące zarówno danych liczbowych jak i opisowych dotyczących gruntów, budynków jak i lokali, a także informacje odnośnie praw do nieruchomości.

W zależności od potrzeb, istnieje możliwość pozyskania z urzędu następujących dokumentów:

  • Wypis z rejestru gruntów
  • Wypis z rejestru budynków
  • Wypis z rejestru lokali
  • Wypis z kartoteki budynków
  • Wypis z kartoteki lokali
  • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
  • Pozyskanie kopii mapy ewidencyjnej

Z powyższych dokumentów najczęściej nasi klienci potrzebują (np. do ksiąg wieczystych, do decyzji środowiskowych, etc. ) wypis z rejestru gruntów, wypisy z kartoteki budynki, wypis z kartoteki lokali, wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz pozyskiwanie map ewidencyjnych.

W celu pozyskania dokumentów egib zawierających dane ewidencyjne dla naszych klientów potrzebujemy upoważnienia właścicieli gruntów lub w przypadku terenów publicznych uzasadnienie potrzeby pozyskania danych (np. dla projektu zjazdu drogowego)