Kontrola inwestorska prac geodezyjnych na budowie

W wielu zamówieniach publicznych generalny wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru geodezyjnego nad prowadzonymi pracami. Niejednokrotnie Zamawiający wymaga, aby geodeta uprawniony prowadzący nadzór geodezyjny legitymował się jednocześnie trzema zakresami uprawnień, mianowicie:

1)   geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2)   rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

4)   geodezyjna obsługa inwestycji.

W swym zespole posiadamy geodetów spełniających wymagania stawiane do wykonywania nadzorów geodezyjnych.

Nadzór polega na wykonywaniu okresowych pomiarów kontrolnych newralgicznych elementów budowy a następnie konfrontacja z wynikami dostarczonymi przez firmę geodezyjną wykonująca obsługę budowy. Celem tego typu kontroli jest czuwaniem nad dokładnością realizacji pracy i eliminowaniem błędów na budowach.

Zapraszamy do skorzystania z nowej usługi w PKIG jakim jest nadzór nad pracami geodezyjnymi.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt bezpośrednio do geodety uprawnionego Łukasza Kacprzaka pod numerem telefonu 660-681-828 lub za pomocą emaila lukasz.kacprzak@pkig.pl.

nadzór geodezyjny