Zakup materiałów geodezyjnych

W związku z realizacją wszelakich projektów, nasi klienci potrzebują na różnych etapach procesu inwestycyjnego dokumenty geodezyjne, którymi są między innymi:

  • Kopie map zasadniczych do warunków zabudowy
  • Dane wektorowe dotyczące terenu inwestycji
  • Wypisy z ewidencji gruntów
  • Wypisy i wyrysy niezbędne, jako załącznik do wniosków związanych z księgami wieczystymi
  • Wypisy z ksiąg wieczystych
  • Mapy ewidencyjne

Dokumenty te można pozyskiwać we własnym zakresie, natomiast w dzisiejszych czasach przy bardzo ograniczonym czasie, skorzystanie z naszych usług umożliwia:

  • Skrócenie czasu pozyskania dokumentów (nasi pracownicy są prawie codziennie w urzędach, dzięki czemu możemy szybko złożyć wnioski oraz odebrać dokumenty)
  • Istnieje możliwość pozyskania dokumentów z terenu całego kraju

Służymy doświadczeniem i wsparciem w selekcji potrzeby poszczególnych dokumentów.