Mapy do celów sądowych

Mapy do celów sądowych są to wszelkiego typu opracowania i dokumentacje, które wykonuje geodeta z uprawnieniami zawodowymi.

Geodeta wykonuje opracowania takie jak mapy do celów sądowych, opinie do celów sądowych bezpośrednio na zlecenie sądu, bądź strony postępowania. Są to materiały, które będą wykorzystane w postępowaniu sądowym.

Geodezyjne mapy do celów sądowych mogą służyć do:

 • sądowego zniesienia bądź wyjścia ze współwłasności,
 • podziału nieruchomości,
 • założenia księgi wieczystej
 • sprostowania błędnych lub niejednoznacznych zapisów w księgach wieczystych
 • wyjaśnienia różnic kiedy faktyczny stan prawny nieruchomości – działki różni się od zapisów w ewidencji gruntów i budynków
 • realizacji roszczeń związanych z własnością, szczególnie w przypadkach kiedy nie ma zgodności wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, bądź kiedy nie ma żyjących współwłaścicieli lub kiedy nie da się ich ustalić
 • wykupu nieruchomości
 • wywłaszczenia nieruchomości
 • przekazania nieruchomości
 • zbycia nieruchomości
 • zasiedzenia nieruchomości
 • przy podziale spadku i ogólnie postępowaniach spadkowych
 • ustalenia służebności gruntowej
 • wszelkich innych czynności prawnych

Wykonanie geodezyjnych map, opinii oraz innych opracowań do celów sądowych lub prawnych podlegają zgłoszeniu do odpowiedniego ze względu na położenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po zgłoszeniu roboty geodeta odbiera materiały, analizuje wszelkie dostępne materiały archiwalne, wyznacza termin spotkania na gruncie, spotyka się ze stronami w terenie, sporządza operat techniczny wraz z mapami do celów prawnych lub sądowych, wykazami, opiniami. Operat techniczny podlega weryfikacji zgodności pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Po rejestracji wykonanych materiałów wynikowych tj. map do celów prawnych, map do celów sądowych, wykazów zmian, opinii, wykazów synchronizacyjnych zostają one przekazane zamawiającemu celem przedstawienia ich dalej w Sądzie lub u notariusza.