Badanie poziomowości posadzek

Badanie poziomowość posadzek stanowi jedną z wielu prac jakie może wykonać geodeta w trakcie pomiarów  inwentaryzacyjnych.

Do niedawna podstawową metodą wykonywania takich prac był tzw. pomiar w siatce. Polega on na wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym rozmiaru oczka siatki, a następnie wykonania pomiarów wysokościowych w tych miejscach.

Efektem prac jest rzut kondygnacji z zaznaczonym poziomem odniesienia oraz wartościami odchyłek wysokościowych od tego poziomu w zadanych węzłach siatki. Opracowanie pomiarów wygląda w przybliżeniu w ten sposób:

badanie poziomowści posadzek

Jeśli wymagania nie przewidują ponadstandardowej dokładności, taki pomiar można wykonać dobrej jakości tachimetrem geodezyjnym (w PKIG używamy jednynie certyfikowanych instrumentów firmy Leica), gdzie osiągamy dokładność ok. 2mm. W przypadku gdy specyfikacja wymaga wyższej dokładności (np. kontrola posadzki pod ustawianie precyzyjnych maszyn) wspomagamy się niwelatorem precyzyjnym, gdzie dokładność pomiaru wysokości sięga 0,05mm.

Metoda pomiaru w węzłach siatki daje bardzo dobre wyniki, ale tylko dokładnie w miejscach pomiaru – pozostałe obszary muszą być aproksymowane (uśredniane). Jeśli posadzka jest nierównomiernie nierówna, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć trendów spadków. Można wtedy zagęścić pomiar siatkowy, jednak wymaga to dodatkowego nakładu prac, a dalej nie będziemy mieć gwarancji czy siatka jest wystarczająco gęsta.

Z pomocą przychodzą nam nowoczesne technologie pomiarowe, a konkretniej – skaning laserowy. Skaner pozwala znacząco skrócić czas pomiarów na obiekcie (nawet kilkukrotnie względem pomiarów klasycznych), przy czym uzyskujemy dużo więcej danych. Już wizualizacja surowych danych pozwala na wyciągnięcie maksimum informacji odnośnie zachowania się posadzek w danym miejscu:

poziomowość posadzek

skaning posadzki

Na powyższej mapce wyraźnie widać w których miejscach posadzka obniża się, a w których podnosi. Czarne pola natomiast, to obszary poza zakresem – miejsca w których leżały niezależne elementy, które w oczywisty sposób by fałszowały wyniki. Dokładności uzyskane przez pomiar skanerem dają nam dokładności zbliżone do pomiaru tachimetrycznego czyli wspomniane wyżej 2mm.

Zamawiając tego typu usługę w PKIG możecie być Państwo pewni, że zawsze doradzimy jaką metodę pomiaru i opracowania wybrać aby zarówno zmieściła się w zakładanym budżecie jak i spełniała wszystkie oczekiwania.