Mapy batymetryczne

Batymetria jest dziedziną nauki zajmująca się pomiarami głębokości jezior, rzek, mórz. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów zbiornika wodnego wykonuje się mapy ukształtowania dna lub przekroje poprzeczne ukształtowania koryta rzecznego.

Pomiary zbiorników wodnych

Na podstawie tego typu opracowań zarządca danego cieku lub zbiornika jest w stanie określić:

  • który fragment wymaga pogłębienia lub wyrównania,
  • miejsca bezpieczne oraz niebezpieczne do kąpieli,
  • szlaki żeglugi,
  • pojemność wodną zbiornika

Pomiary zbiorników wodnych, w zależności od wielkości oraz głębokości,  wykonywane są przy pomocy sprzężonych urządzeń geodezyjnych takich jak tachimetr elektroniczny lub GPS oraz urządzeń do pomiarów hydrologicznych, np.: echosond punktowych, sonarów.

Produktem końcowym pomiarów batymetrycznych mogą być:

  • mapy batymetryczne w postaci izobat – izolinii łączących punkty o tej samej głębokości
  • Numeryczny Model Terenu dna zbiorników wodnych
  • przekroje podłużne i poprzeczne cieków wodnych

Posiadamy zarówno własne łodzie jaki i współpracujemy z kapitanami kilku statków w przypadku bardzo dużych zbiorników. Prace realizowane są przez doświadczone zespoły. Posiadamy również doświadczenie we współpracami z innymi zespołami nurków, inżynierów, dzięki czemu pomagamy innym firmom przy realizacji prac inżynierskich na rzekach i jeziorach.