Wykaz synchronizacyjny

Stan prawny dotyczący działki z zasady powinien być zgodny w księgach wieczystych – hipotece i w ewidencji gruntów. Praktyka życia codziennego pokazuje jednak, że często tak nie jest.

Wykaz synchronizacyjny wykonuje się właśnie takich przypadkach.

Często w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwa Powiatowe bądź Urzędy Miast zmienione zostały numery działek (przenumerowane), a w księgach wieczystych nie zostały one ujawnione. Bywają również różnice w powierzchniach działek. Wynikają one często z uwarunkowań historycznych. Obecnie w Polsce obowiązuje system metryczny i powierzchnie działek podaje się w hektarach z dokładnością do 1 metra kwadratowego – czwartego miejsca po przecinku. W czasach zaborów powierzchnie były podawane były np. w stopach kwadratowych, czy sażeniach kwadratowych. Po przeliczeniu starych jednostek na metry kwadratowe, często pojawiają się różnice w powierzchni. Bardzo często powierzchnie działek zmieniają się po ponownych pomiarach geodezyjnych i ponownym ich obliczeniu bez zmiany granic nieruchomości. Takie nowe powierzchnie ujawniane są w ewidencji gruntów, ale często w księgach wieczystych już nie. Różnice często wynikają też po prostu z błędów w zapisach w różnorakich dokumentach.

Wykonywane przez geodetę wykazy synchronizacyjne korygują, wyjaśniają, pokazują różnice w zapisach pomiędzy ewidencją gruntów, a księgami wieczystymi.

Gotowy wykazy synchronizacyjny jest podstawą wpisu do księgi wieczystej lub do jej założenia, co jest niezbędne przy sprzedaży bądź przekazaniu nieruchomości.