Pomiary elewacji

W przypadku, gdy budynek nie posiada rzutów elewacji lub dokładność istniejącej dokumentacji jest niezadowalająca dla realizowanych prac budowlanych, PKIG wykonuje profesjonalne rysunki elewacji.

pomiary elewacji

Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie. Zrealizowaliśmy pomiary elewacji ponad 100 budynków.

Produktem końcowym takiej usługi jest rzut elewacji na płaszczyznę równoległą, w postaci pliku wektorowego. Rzut taki, będzie zawierał w szczególności:

  • obrys (zasięg) elewacji,
  • otwory drzwiowe i okienne,
  • rynny i rury spustowe,
  • balkony i parapety,
  • pozostałe elementy istotne dla Klienta (zależy to od specyfiki obiektu).

Wyniki naszych pomiarów mogą być wykorzystane np. do:

  • wykonania kosztorysu remontu,
  • zaprojektowania zmiany elewacji,
  • zaprojektowania budynku przylegającego,
  • sporządzenia kompletnej dokumentacji budynku

Usługa skierowana jest głównie do architektów, konserwatorów zabytków, firm remontowych oraz administratorów budynków.

Wszystkie pomiary wykonujemy z wykorzystaniem precyzyjnego skanera laserowego 3D, drona oraz  tachimetru.

Podsumowując, produkty końcowe naszych prac (rysunek wektorowy, ortofotoplan + wykonane zdjęcia naziemne) pozwalają na dostarczenie Klientowi kompletnych danych na temat elewacji oraz swobodną pracę bez konieczności wizyty na obiekcie i osobistej inspekcji.

Gorąco zachęcamy zatem do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.