Obsługa budowy obiektów wojskowych

W czasach gdzie budownictwo bardzo mocno się rozwija a do branży wchodzą kolejne nowości oraz standardy wykonania, buduje się coraz większe, wyższe oraz bardziej innowacyjne obiekty. Na każdym kroku architekci prześcigają się ze swoimi projektami. Jednak zupełnie inaczej jest w budownictwie wojskowym które cechuje się swoimi prawami.

Sam projekt jest dostosowany do wymogów bezpieczeństwa oraz standardów wojskowych. Proces wyłaniania wykonawcy odbywa się w procedurze przetargowej. Niejednokrotnie są to firmy które już mają doświadczenie w budownictwie wojskowym. Prace odbywają się na terenie zamkniętym na który aby wejść trzeba zdobyć odpowiednią przepustkę wojskową. Geodeta obsługę takiej inwestycji zgłasza w Wojskowym Ośrodku Geodezji i Teledetekcji. Dopiero po spełnieniu szeregu formalności administracyjnych wskazane we wniosku osoby mogą wejść na teren budowy. Każdorazowo odbywa się to pod nadzorem żandarmerii wojskowej. Dodatkowo osoby które są związane z projektem obowiązuje zakaz przekazywania jakichkolwiek informacji związanych z całą inwestycją.

Geodezyjna obsługa budowy obiektów wojskowych jest niemalże identyczna do każdej innej pracy. Wszystkie elementy muszą zostać wytyczone oraz zinwentaryzowane przez geodetę. Dodatkowo podczas pracy wykonuje się wiele pomiarów kontrolnych, pomiarów przemieszczeń oraz odkształceń. Po każdej wykonanej robocie geodezyjnej należy sporządzić operat dla osoby która jest odpowiedzialna za prowadzenie całej inwestycji. Niejednokrotnie obiekty wojskowe są wykonywane z materiałów oraz technologiami które zwiększają wytrzymałość. Wszystkie takie elementy muszą zostać dokładnie opisane przez projektanta a następnie na etapie prac budowlanych kontrolowane przez geodetę.

Na zakończenie wszystkich prac budowlanych sporządza się operat końcowy. Jednym z jego elementów jest sporządzenie karty danych dotyczących kompleksu nieruchomości wojskowych, na których usytuowane są obiekty specjalne. Dodatkowo prowadzi się ewidencję obiektów specjalnych oraz wszystkich urządzeń. Dokumenty te sporządza się dla zarządcy obiektu wojskowego. Ewidencję nieruchomości i obiektów specjalnych prowadzi Biuro Infrastruktury Specjalnej. Wszystkim dokumentom ewidencyjnym nadaje się  klauzulę tajności. Dokładne wytyczne związane z ewidencją obiektów specjalnych opisane został przez MON decyzją nr 240 z dnia 30 sierpnia 2013r.