Nasze konsorcjum współpracuje z licznymi pracowniami architektonicznymi. Na cele określania przysłaniania słońca przez projektowane budynku wykonujemy pomiary do analiz nasłonecznienia: realizujemy modelowanie 3D budynków w sąsiedztwie inwestycji wraz z określaniem ich wysokości, lokalizacji okien oraz analizy funkcji.