W definicji, o batymetrii, pomiarach batymetrycznych, czy też mapach batymetrycznych możemy mówić, kiedy zaczynamy mierzyć cokolwiek pod powierzchnią wody. Ze względu na to że jest ona innym ośrodkiem niż powietrze, nie działają tam klasyczne optyczne przyrządy geodezyjne, nie mają zasięgu również odbiorniki GPS. Oczywiście można się ratować pośrednio przedłużonymi tyczkami do pomiaru czy cechowanymi linkami, jednak te metody na pewnym poziomie są zupełnie nieopłacalne czasowo, a co gorsza mało dokładne.

…. i z zastosowaniem najnowszych technologii

Obecnie w celu zobrazowania dna zbiornika wodnego, rzeki lub innego cieku wodnego wykorzystujemy najnowsze technologie oparte na precyzyjnych pomiarach GPS oraz echosondach ultradźwiękowych lub sonarach.

Technologia GPS-RTK, oprócz bardzo precyzyjnych danych sytuacyjno – wysokościowych pomaga w bardzo dokładnym pozycjonowaniu miejsca pomiarów batymetrycznych co pozwala na staranne planowanie i realizację pomiarów w danym obszarze. Pozycja łodzi jest wyznaczana w czasie rzeczywistym z dokładnością do 2-3 cm, co pozwala na precyzyjne pomiary we wskazanym przez zamawiającego miejscu.  W zależności od rodzaju projektu pomiary batymetryczne realizujemy  zazwyczaj na podstawie wcześniej zaplanowanej i wgranej do urządzeń GPS misji.

Kolejnym nieodłącznym elementem systemu batymetrycznego wykorzystywanego w naszej firmie jest jednopunktowa echosonda ultradźwiękowa oraz sonar.  Są to wysokiej klasy urządzenia do określania głębokości zbiorników wodnych lub rzek, których dokładność określenia rzędnej dna szacuje się na około 5 cm. Dane pomiarowe mogą być zbierane na podstawie interwału czasu lub przepłyniętej odległości.  Pomiary batymetryczne uzupełniane są tradycyjnymi pomiarami geodezyjnymi jak i nowoczesnymi technikami fotogrametrycznymi. Dzięki temu uzyskujemy pełne informacje o danym zbiorniku wodnym lub rzece wraz z jej dnem i linia brzegową.

pomiary batymetryczne

pomiary batymetryczne

Geodeta z patentem?

Do pracy w batymetrii niezbędna jest jeszcze jednostka pływająca. W PKIG wykorzystujemy różne – w zależności od charakterystyki obiektu. Używamy zarówno profesjonalnych łodzi motorowych jak i klasycznych pontonów do trudno dostępnych obszarów.

Mimo, że brzmi to jak wymarzone wakacje, praca geodety – batymetry to bardzo ciężki kawałek chleba. Składają się na to trudności, na które zwykle nie zwracamy uwagi przy pływaniu rekreacyjnym. Przykładowo, musimy być odporni na takie przeciwności jak pogoda (pływamy nie tylko w słońcu) czy ciężki i trudnodostępny teren. Jeśli jest taka potrzeba – pływamy w okresach odwilży w zimie i zawsze musimy mieć na uwadze harmonogramy inwestycji, których budżety są szacowane często na mln zł.

Dlatego dbamy aby naszym sprzętem pływały jedynie osoby przynajmniej z patentem sternika motorowodnego. Przy najtrudniejszych projektach współpracujemy dodatkowo z  zespołem nurków, inżynierów, dzięki czemu pomagamy innym firmom przy realizacji prac inżynierskich na rzekach i jeziorach.

patent

Mapa batymetryczna po nowemu

Produktem tego rodzaju pomiarów może być tradycyjna mapa batymetryczna z naniesionymi wysokościami dna, jednak we współpracy z działem fotogrametrii PKIG dążymy do wprowadzania nowszego i bardziej użytecznego produktu jakim jest cyfrowy model dna. Dzięki zastosowaniu takiego numerycznego modelu dna możemy prowadzić zróżnicowane analizy na zabranym materiale pomiarowym. Bez problemu jesteśmy w stanie wygenerować profil poprzeczny lub podłużny w dowolnie wskazanym miejscu gdyż posiadamy informację o całym obszarze objętym pomiarem.

Nasze opracowania zarządca danego zbiornika lub cieku wodnego może wykorzystać m. in. do:

  • inwentaryzacji dna przed przystąpieniem do robót pogłębieniowych,
  • inwentaryzacji dna po wykonaniu robót pogłębieniowych,
  • inwentaryzacji szlaków wodnych wraz z oznakowaniem,
  • analizy możliwości wydobycia piachu,
  • analizy kąpielisk pod względem bezpieczeństwa
  • sprawdzenia pojemności zbiornika wodnego.

Nasza oferta

Naszą pasją jest przede wszystkim batymetria śródlądowa, dlatego z chęcią podejmujemy się ambitnych projektów, ciekawych i niestandardowych  oraz wymagających od nas wysokiej dokładności i wykorzystania najnowocześniejszych technologii geodezyjnych.