PKIG realizuje szereg usług geodezyjnych dla przemysłu energetycznego. Prace realizujemy w dziale geodezji klasycznej lub w dziale fotogrametrii i skaningu laserowego 3d. W sekcji usługi znajdują się  dodatkowe informacje o pracach geodety przy liniach energetycznych.

Jak nisko znajdą się przewody?

Jedną z usług dedykowaną firmom wyspecjalizowanych w budowie i modernizacji linii wysokiego napięcia jest  geodezyjny pomiar zwisów przewodów wysokiego napięcia. Pomiar taki wykonuje się na etapie odbioru prac modernizacyjnych – przy wymianie przewodów wysokiego napięcia. Dzięki informacji o wysokości przewodu elektrycznego nad poziomem terenu, można wyeliminować niebezpieczeństwo znacznego przybliżenia przewodów do elementów kolizyjnych, np. zabudowań, maszyn rolniczych, dróg.

Istotne jest, aby przy pomiarze zwisów linii energetycznych oraz pomiaru ugięć przewodów odnotować temperaturę pomiaru. Ze względu na rozszerzalność temperaturową metalowych przewodów, linie ulegają wydłużaniu w okresach wysokich temperatur i skracaniu zimą.

Oprócz pomiaru stricte linii wykonuje się geodezyjny pomiar tłumików na liniach.

Pomiar zwisów linii energetycznych- metody i wyniki.

Pomiar można przeprowadzić metodą klasyczną bądź wykonać inspekcję za pomocą bezzałogowego statku latającego.  Dzięki zastosowaniu dronów, można dość szybko dokonać przeglądu elementów niedostępnych na co dzień. Trzeba jednak pamiętać, o tym,  aby nalot był wykonywany przez osobę doświadczoną, gdyż w rękach mało doświadczonego operatora, dron może uszkodzić elementy linii energetycznej.

Wyniki prac geodezyjnych zestawiane są w raporcie z pomiarów zwisów linii, gdzie głównym elementem jest tabela zawierająca informacje o numerach słupów, numerach linii, zwis, ugięcie, tłumik, rzędne terenu pod linią, czy inne dane których oczekuje od