Budownictwo przemysłowe przeżywa prawdziwy boom pomimo niestabilnych warunków gospodarczych. A może właśnie dlatego? Firmy, które wycofują się ze wschodu Europy, znajdują u nas korzystne warunki do działalności. Jako PKIG bierzemy udział w obsłudze geodezyjnej tego typu budów. Aktualnie w Warszawie i okolicach, pracujemy przy czterech tego typu projektach o łącznej powierzchni ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych.

E-commerce napędza rynek nieruchomości magazynowych

2021 był rokiem rekordowym dla magazynów w Polsce. Ilość powierzchni w budowie przekroczyła 3,6 mln m². Według raportu „Rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce” (Newmark Polska, 21.03.2022), wolumen transakcji w 2021 roku osiągnął rekordowy poziom 7,35 mln m². W porównaniu z rokiem 2020 jest to wzrost o 41% i 175% średniej rocznej z lat 2016-2020. Spośród nieruchomości komercyjnych rynek magazynowy najmniej odczuł negatywne skutki pandemii. Dzięki temu stał się również obiektem inwestycji.

Coraz więcej największych w branży firm otwiera swoje centra w Polsce. Jesienią ubiegłego roku w Łodzi swoje centrum logistyczne otworzył AliExpress. Natomiast w Świebodzinie otwarto kolejne centrum dystrybucyjne firmy Amazon, będące obecnie drugim największym obiektem logistycznym na polskim rynku powierzchni przemysłowo–logistycznej.

Wpływ sytuacji geopolitycznej na rynek magazynowy w Polsce jest trudny do oszacowania, ale popyt na powierzchnie stale rośnie, co widzimy również jako podwykonawcy. Istnieje obawa o dostawy materiałów produkcyjnych oraz samą sprawną obsługę inwestycji. W takiej sytuacji generalni wykonawcy stawiają na zaufanych dostawców, planują z wyprzedzeniem zakupy „na zapas” i koncentrują się na sprawnym zarządzaniu budową stawiając na nowoczesne sposoby pracy.

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia z perspektywy obsługi geodezyjnej?

Geodezyjna obsługa budowy

W pierwszym etapie nasi Klienci bardzo często zamawiają analizy typu due dilligence, które pomagają ustalić czy warunki gruntowe gwarantują opłacalność danego projektu. Są to między innymi inspekcje z użyciem drona, na podstawie których można wstępnie oszacować konieczne działania i wytypować najbardziej kosztowne prace budowlane. Ponadto ustala się poprawność  granic czy wskaźników wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, np. wielkości powierzchni czynnej biologicznie.

Przed rozpoczęciem budowy bardzo często w imieniu partnerów przygotowujemy mapy do celów projektowych. Są podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania projektu budowlanego, wykonania planu zagospodarowania działki. 

Bardzo często wykonujemy też pomiary wysokościowe terenu oraz wstępne kalkulacje mas ziemnych – to badanie, które pomaga wstępnie oszacować koszty związane z koniecznością np. niwelacji terenu na podstawie koncepcji zagospodarowania.  W PKIG takie obliczenia wykonujemy również wariantowo w celu określenia optymalnego bilansu mas ziemnych.

Standardowa obsługa rozpoczyna się oczywiście od tyczenia budynku, sieci uzbrojenia czy dróg dojazdowych. Zadaniem wytyczenia jest zapewnienie obiektom usytuowania zgodnego z projektem, planem zagospodarowania działki, pozwoleniem na budowę. Bardzo ważne jest usytuowanie wytyczanych obiektów względem sąsiednich istniejących, bądź projektowanych obiektów oraz względem granic nieruchomości.

W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych wykonujemy między innymi:

  • tyczenie osi budynku na ławach ciesielskich jak i na tzw. chudym betonie, na stopach, stropach itp.
  • ustawianie kotew
  • ustawianie pionowości słupów
  • inwentaryzacja elementów żelbetowych

W trakcie budowy nasz Zespół z częstotliwością zależną od potrzeb inwestycji, weryfikuje postępy prac budowalnych w kontekście planowanego usytuowania i dokumentuje je w dziennikach budowy. Bywa, że jest to nadzór zlecony przez inwestora, który chce mieć pewność co do poprawności realizacji. Niejednokrotnie Klienci wymagają, aby geodeta uprawniony prowadzący nadzór geodezyjny legitymował się jednocześnie trzema zakresami uprawnień:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
  • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  • geodezyjna obsługa inwestycji.

Przed rozpoczęciem użytkowania jakiegokolwiek budynku, konieczne jest złożenie zawiadomienia o jego ukończeniu. Wówczas to wykonujemy inwentaryzację, która uwzględnia zaistniałe zmiany i jest dodatkowym elementem składanej dokumentacji. Na podstawie zebranych pomiarów sporządzamy dokumentację geodezyjno-kartograficzną.. Dokumentacja zawiera dane, które należy nanieść na mapę zasadniczą terenu i do ewidencji gruntów i budynków.

Liczy się jakość

Teoretycznie geodezyjna obsługa budowy to usługa oferowana przez większość firm geodezyjnych. Dlaczego zatem warto zastanowić się nad wyborem konkretnej? Zwłaszcza kiedy planowana jest inwestycja wielkopowierzchniowa, w której każdy dzień opóźnienia i błąd skrupulatnie przeliczany jest na złotówki?

Projekty, w których bierzemy udział trwają średnio sześć miesięcy. To dość szybkie tempo, biorąc pod uwagę skalę. W tym czasie bierzemy udział w całości prac, de facto stając się częścią zespołu wykonawczego. Na bieżąco konsultujemy postępy, weryfikujemy potrzeby klientów, reagujemy na konieczne zmiany.

Naszą pracę wspieramy nowoczesną bazą techniczną. Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanego sprzętu jesteśmy w stanie realizować jeszcze szybciej prace.

Co daje takie podejście Klientom? Przede wszystkim terminowość wykonania i perspektywę oszczędności w przyszłości. Projekty wykonane przez nas mogą być wykorzystywane w dowolnym zakresie, ponieważ przygotowywane są w formie, która jest kompatybilna z większością programów do zarządzania i obróbki cyfrowej map.