Batymetria to dość niszowa dziedzina, a na pewno rzadko wymieniana wśród usług geodezyjnych. Nie jest to zaskakujące. Jest to nauka zajmująca się pomiarami głębokości zbiorników wodnych. Aby wykonać pomiary, a następnie przedstawić je w postaci map batymetrycznych, przekrojów lub modeli trójwymiarowych, trzeba dysponować odpowiednim sprzętem i wiedzą.

Pomiary batymetryczne wykonujemy zazwyczaj na zlecenie firm hydrotechnicznych, które prowadzą prace np. pogłębiania zbiorników wodnych, kontrolujące żeglowność kanałów, wyznaczają dostępną ilość wody w zbiornikach retencyjnych lub wykonują dodatkowe prace przy budowie mostów. Dla tych drugich istotne są dokładne pomiary głębokości 100 metrów przed i 100 metrów za planowaną inwestycją. Ale nie tylko tego typu firmy korzystają z naszych usług. Często są to prywatni inwestorzy, którzy w swoich obiektach (np. hotelach) chcą mieć kąpieliska lub pomosty.

Przed rozpoczęciem prac istotne jest by poznać kształt dna zbiorników. Z reguły, zarówno w wodach stałych, jak i rzekach dno jest trudno dostępne. W celu jego zobrazowania wykorzystujemy najnowsze technologie oparte na precyzyjnych pomiarach GPS oraz echosondach ultradźwiękowych lub sonarach.

Technologia GPS-RTK, oprócz bardzo precyzyjnych danych sytuacyjno – wysokościowych pomaga w dokładnym pozycjonowaniu miejsca pomiarów batymetrycznych, a to pozwala na staranne planowanie i realizację pomiarów. Pozycja łodzi jest wyznaczana w czasie rzeczywistym z dokładnością do 2-3 cm. W zależności od rodzaju projektu pomiary batymetryczne realizujemy zazwyczaj na podstawie wcześniej zaplanowanej i wgranej do urządzeń GPS misji.

W PKIG do dyspozycji mamy też jednowiązkową sondę ultradźwiękową oraz sonar. Ich dokładność określenia rzędnej szacuje się na około 5 cm. Dane pomiarowe zbierane są na podstawie interwału czasu lub przepłyniętej odległości, wyznaczanej za pomocą sprzężonego odbiornika GPS.

Pomiary batymetryczne nie byłyby możliwe bez odpowiednich jednostek pływających. Dysponujemy w tym celu zarówno większą łodzią, jak i mniejszą, która bardziej nadaje się na nieduże zbiorniki, na których wykorzystanie tej pierwszej mijałoby się z celem. Zespół (a przynajmniej jedna osoba z Zespołu) zawsze jest przeszkolony do obsługi łodzi, część z nas ma nawet patenty sternika. To bardzo istotne – jak każda praca, która łączy się z wypływaniem na wody, również nasza przebiega nierzadko w trudnych warunkach. W niektórych przypadkach korzystamy także z pomocy zaprzyjaźnionych zespołów nurków.

Dane pozyskane w terenie przedstawiamy następnie w postaci tradycyjnych map lub, znacznie częściej, tworzymy cyfrowy model dna, który może być dalej dowolnie analizowany. Bardzo często łączymy batymetrię z fotogrametrią. Oznacza to, że za pomocą dronów mierzymy również tereny położone nad brzegami zbiornika, dzięki czemu klienci dostają kompletną mapę wraz z nadbrzeżem. Z tak przygotowanych map jesteśmy w stanie wygenerować profil poprzeczny lub podłużny w dowolnie wskazanym miejscu.

Śmiało możemy powiedzieć, że PKIG ma bardzo doświadczony Zespół Batymetrii. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów tego typu, w tym:
•    Budowa ponad 16 drenów pod dnem Wisły
•    Pomiary wałów przeciwpowodziowych na odcinku 50 kilometrów
•    Pomiary dna zbiorników wodnych w miejscowościach: Kobyłka, Potycz, Zbiroża, Warszawa
•    Inwentaryzacja znaków wodnych na szlaku jezior mazurskich

Naszą najnowszą realizacją są pomiary przed pogłębianiem Pilicy na zamówienie Wód Polskich, pomiar ponad 14 km dna Wisły w 7 lokalizacjach w okolicy Płocka w celu wykrycia przeszkód na szlaku żeglownym oraz zlokalizowania miejsc zatorów kry lodowej i pomiar dna Narwi na odcinku od od Różana do Nowogrodu (kontrola żeglowności, odnalezienie przeszkód w szlaku wodnym).